0

TISSUE BOY, Luke Brennan (2020)

£750.00

Glazed ceramic
6 x 13 cm